www.bouwplanopmaat.nl BURO CONTACT PORTFOLIE LINKS WONINGBOUW UTILITEITSBOUW WONINGBOUW IN SERIE VERBOUW RENOVATIE DIVERSEN ontruimingsplattegronden/vluchtplannen bepaling bvo-vvo splitsingstekeningen digitaliseren / inmetingen dakkapellen HORECA / WINKELRUIMTE ontruimingsplattegrond Ontruimingsplattegronden zijn vluchtroutes die duidelijk zichtbaar in het gebouw worden geplaatst om personeel en bezoekers te informeren hoe men het gebouw in geval van een noodsituatie moet verlaten. Dankzij de plattegronden weet u waar u zich bevindt, welke vluchtwegen en nooduitgangen er zijn, de plaats van blus- en reddingsmiddelen en de verzamelplaats buiten het gebouw. In het kader van de brandveiligheid dienen deze vluchtroutes in het gebouw aanwezig te zijn. De ontruimingsplattegronden voldoen aan de huidige NEN 1414-norm. Op basis van de bouwtekeningen en een rondgang door het gebouw wordt alle informatie verzameld en in kaart gebracht. De concept tekeningen worden ontworpen en ter goedkeuring aangeboden. Eventuele aanpassingen of correcties volgen. Het resultaat zijn plattegronden die volledig aansluiten op de laatste situatie.